#4 – TỔNG QUAN NGÀNH MARKETING (Tìm hiểu về ngành học) digital marketing học trường nào

by wghhvcQADjhgCAREER GUIDE – MARKETING INDUSTRY OVERVIEW 1. What is the Marketing industry? 2. What does the Marketing industry train? 3. If you study Marketing, you will have…

Images related to the topic digital marketing học trường nào

#4 - TỔNG QUAN NGÀNH MARKETING (Tìm hiểu về ngành học)

#4 – TỔNG QUAN NGÀNH MARKETING (Tìm hiểu về ngành học)

Search related to the topic #4 – TỔNG QUAN NGÀNH MARKETING (Tìm hiểu về ngành học)

#TỔNG #QUAN #NGÀNH #MARKETING #Tìm #hiểu #về #ngành #học
#4 – TỔNG QUAN NGÀNH MARKETING (Tìm hiểu về ngành học)
digital marketing học trường nào
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

See also  Let's Get Digital: How To Expand Your F&B Brand Online Part 2 digital marketing f&b

You may also like

3 comments

Phạm Thị 27/09/2021 - 11:48 PM

E thấy trong marketing có mảng déigner, người ta gọi là creative agency. Sao trong video này e không thấy anh nói

Reply
Thịnh Le quốc 27/09/2021 - 11:48 PM

Cảm ơn thầy

Reply

Leave a Comment